Generalforsamling 2012

Hermed vil vi gerne indkalde til ordinær generalforsamling
torsdag den 12.april 2012 kl. 19.00.
Mødested: Fåborgvej 57, 4700 Næstved

Dagsorden i henhold til lovene:

§.4. 1. Generalforsamlingen åbnes af den organisatoriske leder eller det medlem af ledergruppen, denne vælger hertil.
2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
3.1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetæller.

   3. Konstatering af antal stemmeberettigede.

   4. Beretning af centerlederen.

   5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

   6. Behandling af indkomne forslag.

   7. Valg af medlemmer til ledergruppen (genvalg muligt).

   8. Valg af revisor og suppleant.

   9. Eventuelt.
4. Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal være indsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.
5. Valg til ledergruppen gælder for 2 år. Dog således at Centerleder og Kasserer skal vælges i hvert sit år, således at de overlapper hinanden.

Forslag der skal behandles under punkt 6 skal således være undertegnede i hænde senest d.22. marts.

Med venlig hilsen
På Teosofisk Forening Næstveds vegne
Connie Jørgensen
Fåborgvej 57, 4700 Næstved

Udgivet i Aktiviteter | Kommentarer slået fra